POLITIKA OCHRANY SOUKROMÍ

Bereme Vaše soukromí vážně, a proto chceme, abyste věděli, jakým způsobem shromažďujeme, užíváme, sdílíme a chráníme Vaše údaje.

Tato politika ochrany soukromí Vás seznámí s těmito fakty:

  • Jaké údaje shromažďujeme
  • K čemu jsou použity
  • Jak je můžeme sdílet
  • Jak Vaše údaji chráníme
  • Jaké máte možnosti volby v poskytnutí osobních údajů

Tato politika se vztahuje na www.affibank.eu, která může informace aktualizovat nebo doplnit, bude-li to třeba k vysvětlení našich zásad na ochranu soukromí.

Respektování soukromí

Vaše soukromí je pro nás důležité. Abychom jej mohli lépe chránit, předkládáme Vám tento dokument, ve kterém vysvětlujeme online procesy s Vašimi údaji a možnosti vlastního nastavení ohledně způsobu shromažďování a nakládání s daty. Aby bylo snadné tento dokument najít, zpřístupnili jsme jej na naší domovské stránce a všude tam, kde jsou vyžadovány osobní údaje. Přijetím této Politiky ochrany soukromí a Souhlasu uživatele při registraci jste výslovně vyjádřili souhlas s používáním a poskytováním Vašich osobních údajů v souladu s touto politikou důvěrnosti. Tato Politika je součástí podmínek Souhlasu uživatele a řídí se jím. Tato Politika nabývá platnosti v okamžiku přijetí souhlasu při registraci nových uživatelů.
Politika popsaná v tomto dokumentu se týká veškerých údajů shromážděných nebo předaných internetovými stránkami AffiBank. Abychom však zjednodušili čtení tohoto dokumentu, užíváme zkrácený pojem „internetové stránky“ nebo „stránky“, čímž se rozumí internetové stránky www.affibank.eu.  

Naše internetové stránky mohou obsahovat odkazy na další stránky spravované třetími osobami. AffiBank neodpovídá za ochranu osobních údajů na stránkách těchto třetích osob.  

Tím, že používáte naše stránky a/nebo nám poskytujete své osobní údaje, souhlasíte se shromažďováním a užíváním dat, která uvedete na stránkách AffiBank v souladu s touto Politikou ochrany soukromí.  

Jaké údaje shromažďujeme

Naše stránky nejsou nastaveny tak, aby automaticky shromažďovaly osobní či neosobní údaje od každého, kdo navštíví naše stránky. Automaticky je rozpoznána pouze IP adresa, nikoliv však e-mailové adresy. Můžeme například zjistit, kterého poskytovatele internetového připojení uživatel využívá, ale nemůžeme zjistit jméno, adresu nebo jiné identifikační údaje o osobách, které naše stránky navštíví. Zjištěné informace slouží pouze k internímu zpracování a jsou bezpečně použity pracovníky technické podpory. Tyto údaje jsou vydány pouze v mimořádných případech jako například na příkaz vlády nebo k dohledání zodpovědnosti v případě internetového zločinu páchaného s úmyslem poškození stránek a jiné.    

Na některých místech na našich stránkách Vás můžeme vyzvat k poskytnutí osobních údajů k tomu, abychom ověřili, zda máte právo k přístupu a využívání jistých informací, materiálů či služeb dostupných z našich internetových stránek nebo k zadávání objednávek či k tomu, abychom usnadnili Vaši navigaci na stránkách a poskytli asistenční služby nebo služby technické podpory nebo se s Vámi spojili po Vaší návštěvě stránek či poskytli jiné služby v rámci řízení vztahů se zákazníky AffiBank. V těchto případech se může jednat o údaje jako je jméno nebo e-mailová adresa. Poskytnutí těchto údajů může být povinné nebo zcela dobrovolné. Údaje k osobní identifikaci či jiné můžeme požadovat v případech, kdy:
 

  • zadáváte objednávku
  • se registrujete na našich stránkách v rámci jiných stránek nebo používáte stránky, které poskytují služby pro AffiBank, nebo na stránkách, které usnadňují Vaši činnost na našich stránkách; tyto stránky nám mohou poskytovat Vaše osobní údaje a údaje o Vašich transakcích
  • se jedná o osobní korespondenci, jako jsou e-maily či dopisy, nebo v případě, kdy nám jiní uživatelé či třetí osoby zašlou informace o Vašich činnostech na stránkách; tyto informace můžeme shromažďovat do Vaší specifické složky
  • vás žádáme o zpětnou vazbu prostřednictvím online průzkumu.

K čemu jsou údaje použity

AffiBank užívá Vaše osobní údaje pouze ke specifickým účelům. Vám poskytnuté údaje osobního charakteru jako je jméno, poštovní/ e-mailová adresa nebo telefon, jsou důvěrné a budou použity k podpoře Vašich objednávek a komunikace s AffiBank.
Vaše osobní údaje mohou být využívány námi a/nebo případně autorizovanou třetí stranou při zpracovávání Vaší objednávky. Mohou být dále použity k tomu, abychom Vás mohli informovat o stavu Vaší objednávky, zvláštních nabídkách, akcích, aktualizacích, nových produktech a službách AffiBank nebo o nabídkách třetích stran, které by mohly pro Vás být zajímavé. Autorizovaná třetí strana, agenti či smluvní partneři AffiBank, kterým poskytneme přístup k Vašim osobním údajům, se zaváží, že budou zachovávat důvěrnost Vašich údajů a nebudou je využívat k jiným účelům než k realizaci služeb, které vykonávají pro AffiBank.

AffiBank může doplnit Vaše údaje zjištěné z našich stránek o údaje poskytnuté třetími stranami za účelem zaslání reklamních materiálů o výrobcích či službách.  

Případné reklamy, které se mohou zobrazit nebo se zobrazují na našich stránkách, Vám poskytují naši partneři internetové reklamy. Informace o Vaší návštěvě na našich stránkách, jako je údaj o počtu zhlédnutí reklamy (nikoliv však Vaše jméno, adresa či jiné osobní údaje), jsou použity k účelu poskytnutí cílené reklamy. Během poskytování reklam na našich stránkách může autorizovaná třetí strana, která reklamu poskytuje, umístit specifické „cookie“ na Váš prohlížeč a rozpoznat jej.   

Mohou nastat okolnosti, kdy budeme nuceni vydat Vaše osobní údaje třetím stranám za jinými účely než v rámci komunikace s AffiBank. Jedná se o případy jako rozprodej či rozpuštění společnosti, při němž by došlo k částečnému či úplnému prodeji našeho podniku nebo aktiv (včetně seznamu našich klientů, které obsahují Vaše osobní údaje). Dále budou osobní údaje vydány v případě, že je to vyžadováno zákonem nebo jsou nutné v souvislosti se soudním či vládním vyšetřováním či probíhajícím soudním řízením.   

V současné době užíváme nashromážděné údaje k následujícím účelům:

-vyřizování objednávek a žádostí o produkty, služby či informace
-sledování a potvrzování online objednávek
-dodávání výrobků
-provádění průzkumu a analýzy
-zakládání a spravování Vašich účtu u nás
-komunikace s klienty
-zasílání propagačních materiálů a nabídka účasti v průzkumu, pokud s tímto dobrovolně souhlasíte zaškrtnutím patřičného políčka. Pokud se kdykoliv rozhodnete, že tyto materiály dostávat nechcete, můžete v libovolný moment danou službu zrušit odznačením zaškrtnutého políčka.
-identifikace uživatele na našich stránkách a nabídky asistenční služby na základě Vaší interakce.
-provoz, evaluace a zlepšování našich služeb


Pokud se chcete stát Autorem či Partnerem, shromažďujeme také informace, které jsou nezbytné k provádění platebních operací spojených s plněním zadání AffiBank. Jedná se o:

-jméno a poštovní adresa
-údaje o bankovním spojení, na které budeme posílat platby
-e-mailovou adresu
-telefonní číslo

NESHROMAŽĎUJEME ÚDAJE O:
číslu Vaší kreditní karty nebo údaje spojené s jinými způsoby platby a ostatními účty; tyto informace jsou součástí platebního procesu, jehož realizace je v rukou třetích stran a řídí se podmínkami bank a platebních zprostředkovatelů jako jsou VUB Banka, VISA, MasterCard, Firstdata international, PayPal, Webmoney a QIWI.   

Všeobecné podmínky našich stránek, které se týkají Vašeho užívání našich stránek a služeb, jsou dostupné ZDE.


Proč nám můžete bez obav svěřit své údaje
Vaše údaje jsou u nás v bezpečí, neboť Vám poskytujeme záruku, že nikdy a za žádných okolností neprodáme, nepronajmeme či nezveřejníme Vaše osobní údaje třetím stranám, a to zejména Vaši e-mailovou adresu a telefonní číslo, bez Vašeho výslovného souhlasu, s výjimkou případů, kdy to vyžaduje zákon. Spamy v žádném případě nepodporujeme.  

Naše oddanost ochraně osobních údajů
Abychom zabránili neautorizovanému přístupu k Vašim údajům, zabezpečili správnost údajů a správné zacházení s nimi, zavedli jsme patřičné fyzické, elektronické a řídicí procesy za účelem zabezpečení a ochrany dat, která shromažďujeme přes internet. AffiBank podnikla racionální opatření k tomu, aby zabezpečila fyzickou, technickou i administrativní ochranu před ztrátou, zneužitím, neautorizovaným přístupem, zveřejněním či neautorizovaným pozměněním Vašich osobních údajů. V průběhu přenosu dat v rámci platebních operací jsou Vaše data chráněna prostřednictvím zakódování. Ačkoliv z naší strany jsme vynaložili racionální opatření k zabezpečení ochrany Vašich osobních údajů, žádný systém nebo přenos dat přes internet nebo jinou veřejnou síť však nemůže zabezpečit 100% záruku.

Uchovávání dat:
Vaše osobní údaje jsou u nás uchovávány po dobu, kdy je Váš účet u nás aktivní nebo po dobu nezbytnou k zajištění Vámi požadovaných služeb, splnění našich právních povinností, vyřešení sporů či vymáhání smluvních povinností.

Aktualizace politiky ochrany soukromí
Může se stát, že bude nutné aktualizovat naši Politiku ochrany soukromí, neboť jak AffiBank, tak i její klienti rostou a vyvíjí se. Občasné aktualizace tedy budou probíhat, pouze pokud je to nutné. V případě, že tuto Politiku budeme aktualizovat, umístíme její nové znění na tyto stránky a pozměníme datum uvedené v její hlavičce. Vyzýváme Vás, abyste si při návštěvě našich stránek kontrolovali datum naší Politiky ochrany soukromí a možné aktualizace či změny. O jednotlivých provedených změnách této Politiky, které se týkají způsobu, jakým budeme nakládat s Vašimi osobními údaji, Vás nebudeme informovat.  

Jak se dostat ke svým údajům či provést změny
Ke svým osobním údajům, které o Vás AffiBank shromáždila, máte přístup přes internet po přihlášení se na Vás uživatelský účet. Zde také můžete opravit případné nepřesnosti či aktualizovat uvedené osobní údaje. Změny můžete nahlásit také tím, že nás kontaktujete. Pamatujte si, prosím, že byste v korespondenci s námi neměli uvádět důvěrné bankovní údaje týkající se například Vaši platební karty.
Můžete se s námi spojit prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů v tabulce.

Aktualizováno dne 08. 02. 2013