ZÁSADY OCHRANY SÚKROMIA

Vaše súkromie berieme vážne a chceme, aby ste vedeli, akým spôsobom zbierame, používame, zdieľame a chránime Vaše informácie.

Zásady ochrany súkromia stanovujú:

 • Ktoré informácie sa zbierajú
 • Spôsob, akým sa informácie spracúvajú
 • Spôsob, akým sa informácie zdieľajú
 • Spôsob, akým informácie chránime
 • Voliteľné možnosti ohľadne Vašich osobných údajov

Tieto Zásady sa vzťahujú na www.affibank.eu a môžu byť podľa potreby priebežne aktualizované.

 

Náš záväzok k ochrane súkromia

Vaše súkromie je pre nás dôležité. Aby sme dosiahli čo najlepšiu ochranu Vášho súkromia, predkladáme toto prehlásenie, ktoré vysvetľuje naše praktiky pre online prostredie a Vaše možnosti voľby pre spôsob, akým sa s Vašimi informáciami nakladá.

Aby ste mali možnosť toto prehlásenie nájsť čo najjednoduchšie, je kedykoľvek k dispozícii  na hlavnej stránke portálu a všade tam, kde od Vás môžu byť požadované osobné údaje. Prijatím podmienok Zásady ochrany súkromia a Všeobecných obchodných podmienok pri registrácii dávate výslovný súhlas na spracovanie a zverejnenie Vašich osobných údajov v súlade s týmito Zásadami.  Tieto Zásady sú neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok. Účinnosť nadobúdajú zaškrtnutím príslušného políčka pri registrácii.

Tieto podmienky sa vzťahujú na všetky informácie získané z alebo poslané na web stránku AffiBank, ale kvôli prehľadnosti budeme v ďalšom texte odkazovať na našu ‘Web stránku’, čo znamená www.affibank.eu.

Naša Web stránka môže obsahovať odkazy na iné stránky, prevádzkované tretími stranami. ‘AffiBank’ nezodpovedá za spôsob spracovania a zásady ochrany súkromia týchto web stránok tretích strán.

Využitím Web stránky a/alebo poskytnutím svojich údajov súhlasíte so zberom a spracovaním údajov, ktoré odovzdáte na stránke ‘AffiBank’ v súlade s týmito Zásadami ochrany súkromia.

Ktoré údaje zbierame

Naša Web stránka nie je nastavená na automatický zber osobných údajov, z ktorých sa dá identifikovať osoba, a ani neosobných identifikačných údajov jednotlivých návštevníkov Web stránky. Rozoznáva domáci server návštevníka, ale nie e-mailové adresy. Napríklad vieme určiť, ktorý Internetový operátor zabezpečil komunikáciu návštevníka, ale nie mená, adresy alebo iné informácie o návštevníkoch, ktoré by mohli identifikovať detaily návštevníka našej Web stránky. Zozbierané informácie slúžia výhradne pre interné účely pre technickú podporu bezpečným spôsobom. Tieto informácie je možné odovzdať iba vo výnimočných prípadoch nariadenia príslušných štátnych orgánov alebo môžu pomôcť zistiť a označiť zodpovednosť v prípade akejkoľvek webovej kriminality, potvrdzujúcej poškodzovanie alebo poškodenie Web stránky alebo iných; ak sa také prípady vyskytnú.

 

Na niekoľkých miestach našej Web stránky Vás môžeme vyzvať na poskytnutie údajov, ktoré nám umožnia preveriť, či ste oprávnení k prístupu a použitiu určitých informácií, zdrojov alebo služieb dostupných na našej Web stránke, aby sa zabezpečilo objednanie; aby sa zabezpečilo rozšírenie možnosti Vašich prístupov; aby sme Vám vedeli asistovať našimi službami technickej podpory; aby sme Vás vedeli navigovať po návšteve, alebo aby sme vedeli zabezpečiť zákaznícky vzťah medzi Vami a ‘AffiBank’.

Tieto informácie môžu obsahovať meno a emailovú adresu. Pre Vás môžu byť úplne voliteľné alebo povinné aby ste mohli služby využívať. Môžeme od Vás požadovať údaje, vrátane údajov, ktoré umožnia osobnú identifikáciu:

 

 • Keď potvrdzujete objednávku.
 • Keď sa registrujete na Web stránke alebo na inej stránke, ktorá prevádzkuje službu pre ‘AffiBank’ alebo na stránke, ktorá uľahčuje Vaše aktivity na Web stránke; také Web stránky môžu poskytovať Vaše osobné údaje a Vašich transakciách.
 • Osobnú korešpondenciu ako sú e-maily alebo listy, prípadne ak nám pošlú korešpondenciu o Vašich aktivitách alebo zverejnia na stránke iní užívatelia alebo tretie strany, smieme zozbierať do súboru, ktorý Vám prislúcha.
 • Keď skúmame spätnú väzbu prostredníctvom online prieskumu.

 

Ako údaje použijeme

‘AffiBank’ používa Vaše osobné informácie iba pre určité účely. Údaje, ktoré nám poskytnete použitím Web stránky ako sú meno, poštová alebo e-mailová adresa alebo telefónne číslo bude uchované ako dôverné a využije sa na zabezpečenie Vašej objednávky alebo transakcie a na komunikáciu v rámci Vášho vzťahu s ‘AffiBank’.

 

My a/alebo autorizovaná tretia strana smie použiť patričný osobný údaj na spracovanie Vašej objednávky. Takisto smie byť použitý na oznámenie stavu Vašej objednávky, mimoriadnych ponúk, propagácie, aktualizáciu informácie, a nových produktov alebo služieb z ‘AffiBank’, alebo ponúk tretích strán v rozsahu Vášho záujmu. Autorizované tretie strany, prípadne agenti ‘AffiBank’, ktorým je pridelený prístup k Vašim údajom, budú zaviazaní udržiavať informácie ako dôverné a nepoužiť ich pre iné účely ako udržiavať služby, ktorými sú zaviazaní pre ‘AffiBank’.

 

‘AffiBank’ smie rozšíriť alebo zlúčiť Vaše informácie, zozbierané na stránke s údajmi tretích strán za účelom marketingu produktov alebo služieb. 

 

Ak by boli na Web stránke reklamy, sú doručené k Vám cez nášho reklamného partnera. Informácie o Vašej návšteve takej stránky, ako aj počet zobrazení alebo preklikov (bez mena, adresy, alebo iného osobného údaju), je použitá na zobrazenie reklamy na tej stránke. Na spracovanie reklamy z tej stránky, náš partnerský reklamný provider smie umiestniť alebo rozlíšiť jedinečný "cookie" vo Vašom internetovom prehliadači.

 

Môžu vzniknúť okolnosti, kedy budeme požiadaní na odovzdanie Vašich osobných údajov tretím stranám na účely iné ako podpora vzťahu Vás a ‘AffiBank’, ako sú v súvislosti so zbavením sa majetku, zániku, keď predáme celok alebo časť spoločnosti alebo majetkovej podstaty (vrátane nášho pridruženého zoznamu zákazníkov obsahujúci Vaše osobné údaje), alebo ak je odovzdanie vyžiadané zákonom alebo prípadne pri súdnom alebo štátnom vyšetrovaní alebo súdnom konaní.

 

V súčasnosti zbierame a používame údaje pre účely:

 • Splnenia objednávky a požiadaviek na produkty, služby alebo informácie
 • Sledovanie a potvrdenie online objednávok
 • Dodanie produktov
 • Prieskumu a analýz
 • Uzatvorenie a riadenie Vašich kont s nami
 • Komunikácia s Vami
 • Posielanie aktualizačných informácií a dopyt na účasť v prieskume prebieha tam, kde s tým dobrovoľne súhlasíte pomocou vyznačenia príslušného zaškrtávacieho poľa. Ak  usúdite, že taká služba nie je žiadúca, môžete sa kedykoľvek rozhodnúť a odhlásiť sa pomocou vyznačenia príslušného zaškrtávacieho poľa
 • Identifikácie na našich web stránkach a prevedenia vzdialenej asistencie na základe Vašej interakcie s nami
 • Chodu, vyhodnocovania a zlepšenia nášho vzájomného obchodu

Ak sa prihlásite ako Autor alebo Affiliate, zbierame údaje, ktoré sú nevyhnutné na splnenie všetkých platobných operácií v súvislosti s cieľmi AffiBank

 • Meno a poštová adresa
 • Detaily bankového účtu pre prevod Vašej provízie
 • e-mail
 • Telefónne číslo

 

NEZBIERAME:

Čísla kreditných kariet alebo iné informácie o číslach účtov, ktoré sa vzťahujú na platobné nástroje alebo prostriedky; tieto sú súčasťou platobného procesu mimo AffiBank, vyžiadanie a realizácia takých požiadaviek sú pod kontrolou tretích strán a pod podmienkami banky alebo platobných operátorov, ako sú VUB Banka, VISA, MasterCard, Firstdata international, PayPal, Webmoney and QIWI.

Naše vlastné Všeobecné obchodné podmienky vo vzťahu použitia stránky k Vašim objednávkam sú k dispozícii KLIKNUTÍM SEM.

 

Prečo nám môžete dôverovať ohľadne Vašich informácií

Vaše údaje sú u nás v bezpečí, a predkladáme Vám uistenie, že nikdy vaše osobné údaje nepredáme, neprenajmeme alebo nezneužijeme, obzvlášť sú chránené e-mailové adresy a telefónne čísla bez Vášho výslovného súhlasu, ibaže by to bolo požadované zákonom. Nikdy! Vystríhame sa spamu v každej podobe.

 

Náš záväzok k bezpečnosti údajov

Na ochranu proti neautorizovanému prístupu, udržanie správnosti údajov a zabezpečenie správneho zaobchádzania s údajmi, sme prijali primerané fyzické, elektronické a organizačné procedúry na ochranu bezpečnosti a zaistenie informácií ktoré zbierame online. ‘AffiBank’ prijíma primerané kroky k udržaniu správnych fyzických, technických a  administratívnych bezpečnosti na podporu aby pomohlo predísť strate, zneužitiu, neautorizovanému prístupu, prezradeniu alebo pozmeneniu osobných údajov. Naša platobná procedúra používa šifrovanie a/alebo osvedčenú certifikačnú autoritu tretej strany na ochranu prenášaných dát. Aj keď sme prijali primerané úsilie na ochranu dát, žiadny systém alebo prenos dát cez Internet alebo verejnú sieť sa nedá zabezpečiť na 100%.

 

Údržba dát:

Budeme udržiavať Vaše údaje tak dlho, kým je Váš účet u nás aktívny alebo podľa potreby pre zabezpečenie služby pre Vás, dodržanie súladu s legislatívou, vyriešenie sporov, a vymoženie našich dohôd.

 

Aktualizácia Zásad ochrany súkromia

Môže vzniknúť potreba aktualizovať tieto Zásady tak ako rastie a vyvíja sa ‘AffiBank’ aj naši zákazníci. Smieme aktualizovať tieto Zásady z času na čas, iba keď to bude potrebné. Ak to tak urobíme, aktualizovaná verzia bude umiestnená v príslušnej časti na Web stránke a bude obsahovať dátum aktualizácie. Ak budete chcieť robiť aktualizácie alebo zmeny vlastných údajov, odporúčame Vám skontrolovať si aktuálnu verziu týchto Zásad. Nebudeme vás jednotlivo upozorňovať o zmenách, ktoré by mohli ovplyvniť spôsob ako používame alebo zverejňujeme Vaše osobné údaje.

 

Ako môžete pristúpiť alebo opraviť Vaše informácie

K Vašim osobným údajom, ktoré sú uložené na AffiBank, sa môžete dostať cez Internet po prihlásení do Vášho členského účtu. Tiež môžete opraviť faktické nepresnosti v týchto údajoch tým, že nás budete kontaktovať. Prosím, zapamätajte si, pri korešpondencii s nami nám nesmiete posielať finančne citlivé údaje ako sú čísla kreditných kariet.

Naše kontaktné údaje sú vo zvýraznenom poli.

 

Aktualizované 13.02.13